Teba T-30

Тип на гориво: Дрво
Heat Power: 30Kw
Operation Pressure: 1-2 BAR
Дијаметар на цевка за чад: 150 mm
Ефикасност: 75%
Вкупна тежина: 216 кg
Капацитет на бојлер: 67л