Teba TF-25

Тип на гориво: Дрво и ќумур
Heat Power: 8.5Kw
Дијаметар на цевка за чад: 150 mm
Ефикасност: 80%
Вкупна тежина: 178 кg
Капацитет на бојлер: 60 литри