Teba TK-29

Тип на гориво: Дрво и ќумур
Heat Power: 15Kw, 3000 Kcal/h + 4500 Kcal/h
Дијаметар на цевка за чад: 150 mm
Ефикасност: 80%
Вкупна тежина: 210 кg
Капацитет на бојлер: 53л