Teba TK-25

Тип на гориво: Дрво и ќумур
Heat Power (Kw) 2600 Kcal/h + 4000 Kcal/h
Дијаметар на цевка за чад: 150 mm
Ефикасност: 78%
Вкупна тежина: 168 Kg
Капацитет на бојлер: 37l