Teba T-40

Котел за парно од програмата на Teba

Тип на гориво: Дрво
Heat Power: 40Kw
Operation Pressure: 1-2 BAR
Дијаметар на цевка за чад: 150 mm
Ефикасност: 78%
Вкупна тежина: 247 кg
Капацитет на бојлер: 84л